Bugünün Başarılı KOBİ’si Geleceği Nasıl Yönetecek?

KOBİ’lerde Stratejik Yönetim Atölyesi

İşletmelerin İçinde Yaşadığı Şartlar Değişiyor. Ayakta Kalmak ve Kalıcı Olmak İçin Tüm İşletmelerin Değişimi Anlaması ve Değişime Uyum Göstermek İçin Strateji Geliştirmeleri Gerekiyor. 

Bu çalışma atölyesinin amacı, KOBİ'lerde stratejik yönetim uygulanabilir mi sorusuna cevap aramaktır. 

Çalışma atölyesi sonucunda KOBİ sahiplerine, büyüme dönemlerini yönetirken, etkili bir stratejik planlama ve yönetim sistemi geliştirmeleri için gerekli bilgi ve yöntem aktarılmaktadır. 

Kimler Katılmalı: " Bugünün Başarılı KOBİ’si Geleceği Nasıl Yönetecek? KOBİ’lerde Stratejik Yönetim " çalışması atölyesine KOBİ sahipleri ve üst düzey yöneticileri katılmalıdır.