Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti., girişimcilere ve işletmelerini geliştirmek isteyen işletme sahiplerine ve yöneticilerine, işletme geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duydukları "eğitim", "danışmanlık" ve "proje uygulama" hizmetleri vermektedir. Bir Ar-Ge firması olarak, akademik birikimini sektör deneyimleriyle bir araya getirmiş danışmanlarıyla 15 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, faaliyetlerini iki ana eksende yürütmektedir. Bunlar, "İşletme Kurumsal Gelişim Projeleri Grubu" ve "Girişimciliğin Geliştirilmesi Projeleri Grubu"dur. Girişim Merkezi, her iki faaliyet alanında da geliştirdiği hizmet türleri, uygulama yöntemleri ve örnek projeleri ile öncü konumundadır.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, girişimcilik alanından ülkemizde yerel yöntemlerin oluşturulmasına önemli katkılar sağlamıştır. Girişimciler İçin İş Planı Rehberi, Genç Girişimci Geliştirme Programı, Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği Programı Girişim Merkezi tarafından geliştirilmiş ve çok sayıda il ve kurumda uygulanmıştır. Bu projelerin geliştirilme ve uygulanma aşamalarında KOSGEB kurumu ile işbirliği içinde çalışmış olan Girişim Merkezi, ülkemizde Dünya Bankası tarafından uygulanan girişimcilik programlarının da öncü uygulayıcısı olmuştur.

Girişim Merkezi bu süreçte elde ettiği deneyimleri ile bugün TEB Girişim Evi Konseptini oluşturmuş, bankacılık hizmetleri yanında yeni iş kuranlara yaygın eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği bu modeli ülkemiz girişimcilik yaşamına kazandırmıştır.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, KOBİ'lerde stratejik yönetim ve planlama sistemlerinin kurulması amacıyla oluşturduğu "İş Planına Dayalı İşletme Yönetimi" eğitim ve danışmanlık programı ile bugüne kadar 400'ün üzerinde KOBİ'ye ulaşmıştır. Bu yöntem, 2003 yılında Avrupa Eğitim Vakfı tarafından, ülkemizde KOBİ'lerin büyüme sürecine, girişimciliğine ve kurumsal gelişimine yönelik verilen en etkili eğitim ve danışmanlık hizmeti yöntemi seçilmiştir.

Girişim Merkezi, 2006 yılından bu yana TEB Ticari ve KOBİ Bankacılığı kapsamında finansal olmayan hizmetlerin tasarım ve uygulamasında yer almaktadır. Bugün ülkemiz sınırlarını aşıp dünya bankacılığı arasında önemle ele alınan bu hizmet modelleri arasında KOBİ Danışmanları Yetiştirme Programı, İller ve Sektörler için Gelecek Stratejileri Konferansları, KOBİ Akademi Uygulamalı Eğitim Programları yer almaktadır. Girişim Merkezi tarafından tasarlanarak TEB ile işbirliği içinde tüm Türkiye genelinde ve 2006 yılından bu yana uygulanan bu programlarda bugüne kadar 19,000 den fazla KOBİ’ye uygulamalı eğitimler sunulmuştur.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin sunduğu diğer hizmetler arasında; KOBİ'lerin dış ticaret alanındaki gelişimine yönelik "Dış Ticaret Pazarlama Planı Eğitim ve Danışmanlık Programı", işletme sistemlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik "Süreçlere Dayalı Yönetim ve İyileştirme Sistemlerinin Kurulması", işletmelerin geleceğe yönelik hedef ve politikalarının oluşturulduğu "Gelecek Arama Konferans”ları yer almaktadır.

Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
TEB KOBİ Danışmanı

MESLEKİ AŞAMA VE FAALİYETLER

2003 TEB KOBİ Danışmanı
2003 Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Enstitü Müdürü
1999 Rekabet Kurumu Başkanlığı
1997 Rekabet Kurulu Üyeliği ve İkinci Başkanlığı
1995-1997 Vakıfbank KOBİ Danışmanlığı
1995-1996 Kısa adı TOSYÖV olan "Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı" Yönetim Kurulu Başkanlığı
1993-1995 Kısa adı KOSGEB olan "Küçük Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi" Başkanlığı
1991-1993 Kısa adı TESAR olan "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Araştırma Merkezi" Kuruculuğu ve Yöneticiliği
1989-1991 Başbakanlık Küçük ve Orta Boy İşletme Danışmanlığı,
1989-1990 Kısa adı TESK olan "Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu" Danışmanlığı
1989 Üniversite Profesörü Ünvanı ( A.Ü. S.B.F. )
1981 Üniversite Doçentliği Ünvanı ( A.Ü. S.B.F. )
1975 Bilim Doktoru Ünvanı ( A.Ü. S.B.F. ) 1971 İşletme Bölümü Asistanlığı ( A.Ü. S.B.F. )
1969-1971 Askerlik Hizmeti
1969 Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Planlama Uzmanlığı

Prof.Dr.M.Tamer MÜFTÜOĞLU, 1997 yılı Mart ayında Rekabet Kurulu Üyeliğine atanmasıyla, ilgili yasanın bir gereği olarak A.Ü.S.B.F.'deki öğretim üyeliği görevinden istifa etmiştir.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Mart 2000 tarihinde WASME ( World Association for Small and Medium Enterprises) ( Uluslararası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği ) şeref madalyası ve özel onur ödülü sahibidir.
Mart 2001 tarihinde Dünya Gazetesi tarafından "2000 yılının Bürokratı" seçilmiştir.
Mayıs 2001 tarihinde TÜSİAV ( Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı ) tarafından "Yılın Bürokratı" seçilmiştir.
Ekim 2001 tarihinde Para Dergisi tarafından 2000 yılının Bürokrasi dalında "Altın Adam"ı seçilmiştir.

Prof.Dr.M.Tamer MÜFTÜOĞLU'nun 5 kitabı, editörlüğünü yaptığı 6 kitap ile çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış 100'ü aşkın makalesi vardır. Kendisi ayrıca çok sayıda toplantıya da konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılmıştır.

KİTAPLARI

"Sanayi İşletmelerinde Üretim Kapasitesi"
1978 Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları

"Sanayi İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi ve Ölçek Sorunu"
1983 Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları

"1945’den Günümüze Türkiye ile Batı Dünyası Arasındaki Kültürel İlişkiler" (Prof.Dr.Yavuz SABUNCU ile müşterek eser)
1993 Ankara, Özyurt Matbaacılık

"İşletme İktisadı"
İlk baskı 1989, 3. baskı 1999 Ankara, Turhan Kitabevi
(Kitabın 4. baskısı tamamlanmak üzeredir)

"Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler"
İlk baskı 1989, 5. baskı 2002 Ankara, Turhan Kitabevi

Mehmet Şöhrap SANLI

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti.
Kurucu Ortak
Endüstri Mühendisi

Mehmet Ş. Sanlı 1990 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eğitimi kapsamında, sistem kurma ve geliştirme, yöneylem araştırması, yönetim sistemleri modelleme, yatırım projelendirme, yatırım analizi, üretim yönetimi ve işletme yönetimi konularında çalışmalar yapmıştır. 20 yıllık çalışma döneminde meslek analizi, TKY ve kalite yönetim sistemleri, proje yönetimi, girişimcilik, iş kurma, iş planlaması, küçük ve orta boy işletme yönetimi, kurumsallaşma ve işletme geliştirme alanlarında proje tasarımı ve uygulaması hizmetleri vermiştir.

1998 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile girişimcilik ve iş kurma hizmetleri yanında işletme geliştirme ağırlıklı çalışmalarda yer alan Mehmet Ş. Sanlı, özellikle ülkemize uygun işletme geliştirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve KOBİ'lerde uygulanmasında yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda; iş planına dayalı işletme yönetimi, süreçlerle yönetim, kurumsallaşma, KOBİ'lerde pazarlama, işletmelerde büyüme dönemi yönetimi konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Diğer yandan, kuruluşlarda stratejik planlama ve yönetimi uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda özellikle KOBİ'lerde stratejik gelişmelere uygun yeniden yapılandırma hizmetleri vermektedir.

KOBİ'lere yönelik hizmetleri kapsamında farklı ölçek, sektör ve bölgelerde bugüne kadar çok sayıda projeler gerçekleştiren Mehmet Ş. Sanlı, ülkemizde KOBİ'lere destek olan TTGV vb. kurumların danışmanlık havuzlarında yer almaktadır.

Mehmet Ş. Sanlı, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından hazırlanan ve uygulanmakta olan TEB KOBİ Akademi Kurumsal Gelişim Programı ve TEB KOBİ Danışmanı Yetiştirme Programlarında da eğitmen olarak yer almaktadır.

Muteber BOZTEMUR

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti.
Dış Ticaret Koordinatörü
Ekonomist

Muteber Boztemur 1988 yılında Ankara Üniversitesi SBF İktisat bölümünden mezun olmuştur. 21 yıllık çalışma döneminde kambiyo, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, uluslararası barter projeleri, dış ticaret sistemlerinin kurulması, dış ticaret planlarının hazırlanması konularında çalışmıştır.

2003 yılından bu yana dış ticaret koordinatörlüğünü yürüttüğü Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile KOBİ'lerde dış ticaret sistemleri geliştirme, dış ticaret pazarlama planlarının hazırlanması, dış ticaret eğitimlerinin verilmesi alanında projeler geliştirmiş ve uygulamıştır.

Muteber Boztemur, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından hazırlanan ve uygulanmakta olan TEB KOBİ Akademi Kurumsal Gelişim Programında eğitmen olarak yer almaktadır.

Taner BALTACI

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti.
Eğitmen & Danışman

Taner BALTACI, 1982 doğumludur. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 2006 yılında Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezine katılmıştır. 2010 yılında firma ortağı olmuştur. Türkiye’de girişimcilere yönelik gerçekleştirilen, Küçük Ölçekli Danışmanlık Desteği, Genç ve Genel Girişimcilik Eğitimleri, Teknogirişim Eğitimlerinde Proje Koordinatörü ve Eğitmen olarak görev yapmıştır. 2008 yılından günümüze ODTÜ Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasında eğitmenlik ve danışmanlık yapmıştır. Ayrıca METUTECH-ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi) girişimcilik projesinde eğitmenlik, danışmanlık ve jürilik yapmıştır. Bugüne kadar yaptığı girişimcilik projelerinde 300’ün üzerinde firmanın kuruluşunda yönlendirme yapmıştır.

KOBİ’lere yönelik hizmetlerde farklı ölçek sektör ve bölgelerde bugüne kadar birçok firmada, iş süreçlerini geliştirme, stratejik yönetim, proje yönetimi, yatırım yönetimi, pazarlama ve satış sistemi geliştirme, stratejik iş planı hazırlama, örgütsel gelişme ve büyüme alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

Taner BALTACI, Türk Ekonomi Bankasın Ticari Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Altın Bankacılığı iş kollarında stratejik yönetim projeleri ve gelecek stratejileri konferanslarında yer almıştır. Ayrıca Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından hazırlanan ve uygulanmakta olan TEB KOBİ Danışmanı Yetiştirme Programlarında da eğitmen olarak yer almaktadır.