Gelecek Stratejileri Konferansları Nedir?

İller İçin Gelecek Stratejisi Konferansları

İllerin ekonomik, ticari ve sosyal geçmişinden yola çıkılarak gelecekteki strateji ve hedeflerini belirlemek ve potansiyel yatırım alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen "Gelecek Stratejisi Konferansı" işadamları, akademisyenler, bürokrat ve yerel idarecileri bir araya getiren bir çalışmadır.

Toplantı sonunda ilin sosyo-ekonomik haritası şeklinde ilin hedeflerini, başarılarını, gelecek stratejilerini ve gelişime yönelik beklentilerini içeren bir rapor oluşturularak ve tüm kamu ve sivil toplum örgütleriyle paylaşılmaktadır.

Sektörel Gelecek Stratejisi Konferansları

Sektörlerin potansiyellerini ortaya koymak, sektörün ortak geleceğini şekillendirecek kararlar alınmasını sağlayacak platform oluşturmak amacıyla düzenlenen konferanslardır.

İlk konferansımızı da 2008 yılı şubat ayında Türkiye'yi geleceğe taşıyan otomotiv sektöründe, ikinci sektörel konferansımızı da 2010 yılı Haziran ayında Kuyum sektörü, üçüncüsünü ise Turizm sektörüne yönelik olarak 2011 yılı Nisan ayında gerçekleştirdik.