TEB KADIN AKADEMİSİ

Günümüzde kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek amacıyla kamu ve özel sektör tarafından sunulan destekler sürekli artıyor. Bununla birlikte, kadın KOBİ ve işletme patronlarına finansmanın yanı sıra ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve danışmanlık desteğinin bütünsel olarak sağlanmasında bazı halkaların eksik olduğunu görüyoruz. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, kadın patronların iş hayatındaki ihtiyaçlarını bütünlüklü bir hizmet anlayışıyla çözme hedefiyle Türkiye’de ilk kez banka bünyesinde ayrı bir yapılanma oluşturarak TEB Kadın Bankacılığı’nı başlattık. KOBİ Bankacılığı’nda ve Girişim Bankacılığı’nda benimsediğimiz ‘Danışman Banka’ anlayışımızı kadın patronların iş hayatında ihtiyaç duydukları desteği sağlamak üzere TEB Kadın Bankacılığı’na taşıdık.

İşletmelerini büyütebilmeleri için gereken bilgiye ulaşma, yeni pazarlara erişim, networking kurma gibi kilit konularda yapılandırdığımız hizmetleri kadın KOBİ’lere ve patronlara özel eğitim, danışmanlık ve mentorluk alma olanaklarıyla destekliyoruz. TEB Kadın Bankacılığı kapsamında hayata geçirdiğimiz çalışmalarla kadın patronlara iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda yardımcı oluyoruz.

Bu kapsamda, ülkenin dört bir yanındaki kadın patronlara ulaşarak işlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlamak ve onları, iş dünyasının başarılarıyla ilham veren kadınlarıyla buluşturmak amacıyla TEB Kadın Akademisi’ni hayata geçirdik.

Kadın KOBİ ve işletme sahiplerinin iş hayatında desteğe ihtiyaç duydukları alanları belirleyerek özellikle bu konulara eğildiğimiz Kadın Akademisi’nde, iş dünyasının başarılarıyla ilham veren kadın patronlarını da katılımcılarla buluşturuyoruz. Yine Kadın Akademisi kapsamında düzenlediğimiz atölye çalışmalarıyla da, katılımcılara iş hedeflerini hayata geçirme noktasında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi desteği veriyoruz; etkin stratejik planlama ve yönetimin ipuçlarını anlatıyor, liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.